Participate Translate Blank profile picture
Image for Kryzys: ostatnie deklaracje polityków europejskich

Kryzys: ostatnie deklaracje polityków europejskich

Published on

Polityka

Europejscy przywódcy polityczni analizują obecną sytuację finansową na Świecie i konsekwencje kryzysu. Zbieramy ich ważniejsze wypowiedzi.

(zdj.: batheq / Flickr)Donald Tusk:Kryzys finansowy pokazuje, że lepiej jest być razem z silnymi, między silnymi i razem z nimi współdecydować. Polski premier spieszy się by wprowadzić swój kraj w strefę euro ale, aby do tego doszło musi mieć wsparcie partii opozycyjnej (żeby zmienić Konstytucję), która jak na razie jest przeciwna. Dlatego też Tusk nie odrzuca możliwości przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

(zd.: Komisja Europejska)Nicolas Sarkozy: Kryzys finansowy może się stać szansą na pogodzenie Europejczyków z Europą. Europa, która się martwi może stać się Europą która broni, jeśli tylko dojdzie się do porozumienia. Prezydent Francji i jednocześnie Przewodniczący UE, Nicolas Sarkozy, podkreśla wagę wprowadzenia do Unii Europejskiej nowych, silnych instytucji i jednocześnie oczekuje, iż w miesiącu grudniu wszystkie państwa członkowskie ratyfikują Traktat lizboński. Poza Irlandią, która do tego właśnie miesiąca, ma wyznaczony termin znalezienia sposobu na odblokowanie Traktatu, odrzuconego przez Irlandczyków w referendum.

(zd.: Komisja Europejska)Brian Cowen:W dalszym ciągu będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zagwarantować, że jesteśmy w stanie pokonać tę niepewność, która obecnie istnieje. Premier Irlandii w związku z planem odblokowania Traktatu lizbońskiego, który ma przedstawić jego rząd, potwierdza, iż rozważa wprowadzenie silniejszych instytucji dla Unii Europejskiej, coś niezbędnego w sytuacjach kryzysowych, takich jak obecna, według Owena.

(zd.: Komisja Europejska)Sergiej Staniszew: Nie ma ryzyka systemowego dla banków w Bułgarii. Depozyty w Bułgarii są tymi najpewniejszymi w Europie. Bułgarski premier czuje się pewnie wobec globalnego kryzysu finansowego. Jego rząd twierdzi, iż żadnemu bankowi nie grozi bankructwo, i jednocześnie zwiększa fundusz gwarancyjny dla prywatnych depozytów z 20.000 na 50.000 euro, na wypadek bankructwa jednego z nich.

(zdj.: Bertelmans Stiftung)Angela Merkel:W dalszym ciągu nie możemy potwierdzić jak wielki będzie i jak długo potrwa światowy kryzys finansowy. Wobec kryzysu Kanclerz Niemiec nalega na stworzenie nowej „konstytucji finansowej”, w której rynki wschodzące i uprzemysłowione efektywnie współdziałają, aby móc pokonać kryzys. Do gry wkracza chiński gigant.

Translated from Crisis: últimas declaraciones de los mandatarios europeos