Participate Translate Blank profile picture
Image for Komisja z odsieczą bankom

Komisja z odsieczą bankom

Published on

Translation by:

Agnieszka Fielek

Polityka

Komisja Europejska proponuje zrewidowanie wymogów dotyczących kapitału własnego banków, by zwiększyć ich stabilność finansową. Najnowsze wieści z Brukseli.

Wzmocnienie stabilności systemu finansowego

Komisja Europejska proponuje zmianę przepisów wspólnotowych w zakresie kapitału własnego banku, co powinno zwiększyć stabilność systemu finansowego, zmniejszyć ryzyko oraz ułatwić kontrolę nad bankami prowadzącymi działalność w kilku państwach Unii. Nowe przepisy ustanowią limit sumy kredytu, jaki bank może udzielić danej osobie oraz umożliwią organom władzy państwowej nadzorowanie działalności transgranicznych grup bankowych.

Propozycja zmian w obowiązujących dyrektywach dotyczących wymogów kapitałowych jest wynikiem rozmów prowadzonych przez ministrów finansów państw Unii w obliczu kryzysu finansowego. Planowana rewizja przepisów stanowi również odpowiedź na ostatnie zalecenia Forum Stabilności Finansowej G7. Rada Europejska podkreśla nagłą potrzebę wprowadzenia zmian tak, by środki zapobiegawcze zostały przyjęte najpóźniej w kwietniu 2009. Sprawą ma zająć się Parlament Europejski wraz z Radą Ministrów.

Europejski Tydzień Regionów - od 6 do 9 października

Mapa Komitetu RegionówOrganizowany w Brukseli przez Komitet Regionów, wraz z 210 regionami i miastami partnerskimi Europy, Europejski Tydzień Regionów i Miast ma liczyć 5 000 uczestników. Szósta edycja „Open Days” w dniach 6 – 9 października przygotowana jest dzięki współpracy Komitetu Regionów i Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej przy Komisji Europejskiej.

Program przedstawiony oczekiwanym pięciu tysiącom uczestników przewiduje zarówno 145 seminariów i warsztatów, jak i dużo innych wydarzeń dających szanse na ciekawe wymiany, między innymi z przedstawicielami świata biznesu w ramach Kawiarenki Inwestorów. Kłopot polega na tym, że na 6-go października jest planowany strajk generalny, który może zakłócić przebieg konferencji.

Translated from Banque : des mesures urgentes