Participate Translate Blank profile picture
Image for Karnawał w Kadyksie

Karnawał w Kadyksie

Published on

Translation by:

Marysia Amribd

kultura

Od 19 lutego do 1 marca w Kadyksie świętowany jest słynny karnawał, będący jednym ze znaków firmowych Andaluzji. Karnawał został określony jako „atrakcja turystyczna o międzynarodowym znaczeniu”. Jego korzenie sięgają XVI wieku, kiedy to do tego miasta portowego zaczęły przypływać zagraniczne statki, w tym z Wenecji, gdzie biorą się korzenie lokalnej tradycji. Fotoreportaż.

(zdj.: Floriane Boillot)

Podczas dyktatury generała Franco karnawał w Kadyksie był zakazany. Został on zastąpiony majowymi Fiestas típicas gaditanas. W 1977 roku karnawał przywrócono.

(zdj.: Floriane Boillot)

Karnawał trwa jedenaście dni, jednak biorąc pod uwagę czas przygotowań, rozciąga się on do prawie miesiąca.

(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)

Il corteo del primo sabato sera.

(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)
(zdj.: Floriane Boillot)

Translated from Il carnevale è anche Cadice