Participate Translate Blank profile picture
Image for Irlandia: 64% niepewne czy poprze Traktat Lizboński

Irlandia: 64% niepewne czy poprze Traktat Lizboński

Published on

Translation by:

Default profile picture ukasz gebel

Polityka

W Unii Europejskiej trwają debaty: Turcja - partnerstwo czy stowarzyszenie? oraz nowe "Forum sprawiedliwości" zaproponowane przez Komisję Europejską - oto najnowsze wiadomości z Brukseli

Europejskie enfant terrible, Irlandia: referendum i ponad 64% niezdecydowanych

Siedem lat po podpisaniu Deklaracji o przyszłości Europy w 2001 roku, każdy euroentuzjasta ma nadzieję, że lizboński Traktat Reformujący w końcu wejdzie w życie. Jak zwykle, nie obejdzie się bez większych lub mniejszych przeszkód.

Jedną z większych jest z pewnością irlandzkie referendum, które odbędzie się w maju lub czerwcu 2008 roku. Dobrą wiadomością jest fakt, że premier Berti Ahern popiera Traktat Reformujący i zrobi wszystko co w jego mocy aby przekonać wyborców. Złą wiadomością, natomiast, jest fakt że będzie to pracowite lato dla stron zaangażowanych w kampanię; znaczna większość Irlandczyków (64%) wciąż jest niezdecydowana, donosi sondaż przeprowadzony przez TNS-MRBI w dniu 26. stycznia 2008 r. Dla kontrastu, wzorowymi studentami Unii Europejskiej okazały się nowe kraje członkowskie: Rumunia, Węgry, Słowenia i Malta, które już ratyfikowały traktat reformujący w swoich narodowych parlamentach. Francja stała się piątym krajem, ratyfikując traktat 8 stycznia 2008 r.

Diabeł tkwi w szczegółach: akcesja czy stowarzyszenie Turcji z UE

(exnovo/Flickr)Maszyneria polityki toczy się dalej po tym jak 21. stycznia Rada Europejska zrewidowała projekt "Partnerstwa dla Członkostwa" dla Turcji. Dokument wyznacza krótko - i średnioterminowe cele, które Ankara musi spełnić, włącznie z wrażliwymi kwestiami takimi jak ochrona mniejszości.

Niektórzy mogą wątpić czy turecki entuzjazm w sprawie kontynuowania podróży w kierunku przystąpienia jest wciąż niezachwiany po tym jak przywódcy największych krajów członkowskich Wspólnoty dopiero co potwierdzili, że są przeciwni przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej; 29. stycznia niemiecka Kanclerz Angela Merkel odwiedziła francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego na konwencie jego partii UMP w Paryżu. Obie strony opowiadają się za "uprzywilejowanym partnerstwem" z Turcją.

Niebo nad Europą

(unaciertamirada/Flickr)3% emisji gazów cieplarnianych produkuje sektor lotniczy. Komisja Europejska właśnie przeznaczyła 1.6 miliarda na projekt "Czyste Niebo", który ruszył 5. lutego. Projekt zrzesza 54. firmy zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, 15. ośrodków badawczych i 17. uniwersytetów w 16. krajach europejskich. A wszystko po to, by wynaleźć technologie pozwalające na budowę "zielonych samolotów" emitujących mniej CO2.

(Photo Roadkillbuddha/Flickr)

Forum Sprawiedliwości: UE wkracza w obszar praktyki

Komisja Europejska uruchomiła "Forum Sprawiedliwości", które wejdzie w życie 15. kwietnia 2008 r. To interdyscyplinarne forum składające się z praktyków z zakresu sądowniczych i prawnych procesów ma na celu lepszą wymianę doświadczeń pomiędzy Komisją a narodowymi politykami. Franco Frattini, wiceprezydent Komisji Europejskiej, wyjaśnił, że "Forum wychodzi naprzeciw potrzebie bardziej precyzyjnych konsultacji w trakcie proponowania, tworzenia i oceniania naszych polityk społecznych".

Translated from Ireland: 64% unsure on ratifying Lisbon treaty

loading...