Participate Translate Blank profile picture
Image for Gry wideo: uwaga na przemoc!

Gry wideo: uwaga na przemoc!

Published on

Translation by:

Default profile picture ela wtulich

Polityka

Traktat lizboński wkroczył na ścieżkę parlamentarną w krajach członkowskich. Unia Europejska podejmuje działania w sprawie dawstwa organów i pomocy żywnościowej. Oto najświeższe wiadomości prosto z Brukseli.

Traktat lizboński w trakcie ratyfikacji

Jednoizbowe parlamenty, portugalski i duński, poparły niedawno prawo umożliwiające ratyfikację Traktatu lizbońskiego. Bundesrat wypowie się w tej sprawie 23 maja, jednak wynik głosowania nie będzie żadnym zaskoczeniem. Dania po raz pierwszy nie ogłosiła referendum w sprawie traktatu europejskiego. Jedynie Irlandia zda się na głos mieszkańców, którzy wypowiedzą się w referendum zaplanowanym na czerwiec. Traktat lizboński, by wejść w życie 1. stycznia 2009 r., musi zostać ratyfikowany przez wszystkie 27 państw przed tą datą.

Organy do przeszczepów - jak uzupełnić braki?

Hanna Olson, Szwedka oczekująca na przeszczep (SGFsoccer/flickr)W Unii Europejskiej każdego dnia w oczekiwaniu na przeszczep umiera dziesięć osób a około 60 000 pacjentów zostaje wpisanych na listę oczekujących na odpowiedniego dawcę. W sprawozdaniu przyjętym 24. kwietnia Parlament Europejski proponuje środki działania mające rozwiązać problem niedoboru dawców. Pośród branych pod uwagę zaleceń znajdują się utworzenie europejskiej karty dawców, która miałaby stanowić uzupełnienie dla kart narodowych oraz wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi. Eurodeputowani zachęcają również państwa członkowskie do podjęcia walki z handlem narządami i turystyką transplantacyjną.

Dodatkowe 117 milionów euro kredytu na pomoc w walce z głodem

(chuchuyd03/flickr)Komisja Europejska zamierza przeznaczyć dodatkowe 117 milionów euro na Światowy Program Żywnościowy Narodów Zjednoczonych (World Food Programme) by zmierzyć się z podwyżką cen żywności na świecie. Podwyżka spowodowana jest większymi zapotrzebowaniami, wzrostami cen ropy i energii, słabymi zbiorami, a także "konkurencją" między produkcją żywności a bio paliwami. Wzrost cen artykułów spożywczych ma swoje źródło w ostatnich zamieszkach w Kamerunie, Burkinie Faso i w Senegalu. Najbardziej dotknięci zaistniałą sytuacją nie mają możliwości zakupu produktów spożywczych, chociaż nie można mówić o ich braku. Niektórzy zwracają uwagę na "nowe oblicze głodu".

Gry wideo - pełne przemocy i wulgarne

(hachimaki/flickr)Europejski, prężnie rozwijający się sektor gier wideo, przynosi większe dochody niż europejskie sale kinowe. Opinia publiczna zaniepokojona jest jednak agresywnymi zachowaniami, na które gry komputerowe mogą mieć wpływ. Władze państwowe kilku krajów postanowiły zakazać rozpowszechniania niektórych, szczególnie epatujących przemocą, gier. Zgodnie z badaniem Komisji, dwadzieścia państw członkowskich stosuje od 2003 r. Ogólnoeuropejski System Informacji o Grach (PEGI), system klasyfikacji ze względu na wiek opracowany przez sektor gier wideo, przy wsparciu UE. Cypr, Luksemburg, Rumunia i Słowenia nie wprowadziły żadnych środków w celu ochrony małoletnich.

Zdjęcia: SGFsoccer/flickr; chuchuyd03/flickr; hachimaki/flickr

Translated from Jeux vidéo : attention violence