Participate Translate Blank profile picture
Image for Expo Saragossa 2008: temperatura wrzenia

Expo Saragossa 2008: temperatura wrzenia

Published on

Polityka

13 czerwca Expo Saragossa 2008 zostanie otwarta dla publiczności. To szósta tego typu wystawa na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Wystawa Expo Saragossa 2008, trwająca od 14 czerwca do 14 września, pod hasłem "Woda i długofalowy rozwój", jest ukoronowaniem 20 lat europejskich starań o prawdziwie Międzynarodową Wystawę, propagującą dane miasto i zmuszającą do refleksji powszechnej i naukowej na tematy dotyczące najbliższej przyszłości. Poprzedzające Saragossę miasta, Plovdiv 91, Genewa 92, Sewilla 92, Lizbona 98 i Hanower 2000, mają swój niemały wkład w ekonomiczną i strategiczną próbę przeobrażania się miasta i współczesnego społeczeństwa. "Jeśli istnieje jakaś grupa państw, która ma możliwość zmienienia wodnej polityki, to jest to Unia Europejska", z przekonaniem tłumaczy Eduardo Mestre, meksykański ekspert ds. wodociągów, który poprowadzi Tribuna del Agua (Trybunę Wody), ambitne forum, na którym, przez cały czas trwania wystawy, prezentowane będą międzynarodowe propozycje rozwiązania trudnych kwestii zarządzania wodą i ekorozwoju. "Wszystkie nasze argumenty kierowane są do UE", dodaje.

Zaangażowani sąsiedzi: od Portugalii do Szwecji

140 pawilonów, 5 000 imprez kulturalnych i 2 000 ekspertów uczestniczących w debatach w Saragossie, stolicy regionu najbardziej zagrożonego erozją i odwodnieniem w Hiszpanii. Razem wzywają wszystkie kraje do wnoszenia do dyskusji pomysłów i sposobów sprawiedliwego rozdziału wody. Kraje Europy odpowiedziały na to zaproszenie "jak dobrzy sąsiedzi", twierdzi Mestre. "Francja i Portugalia z wielką dbałością o jakość wystaw zrealizowały wyjątkowe ekspozycje techniczno-naukowe na temat zmian klimatycznych. Wyróżnia się również pawilon szwedzki, wykonany w całości z materiałów nadających się do recyklingu, z modernistycznym hasłem, 'Jak żyć z nadmiarem wody?'"

UE karci i proponuje koncerty

UE, zaangażowana w rozwój Dyrektywy przeciw zmianom klimatycznym, zatwierdzonej w styczniu b.r., ma swój własny pawilon na Expo. "Ta dyrektywa jest dokumentem o największym zasięgu intelektualnym, jaki został kiedykolwiek zrealizowany na temat wody", twierdzi Mestre. Wkład UE ma być raczej krytyczny, używając słów Sulvaina Huberta, dyrektora pawilonu europejskiego, wskazane zostanie "marnotrawstwo i zły sposób wykorzystania wody przez aglomeracje miejskie, przemysł i rolnictwo". Dlatego też, komisarze europejscy tacy jak, między innymi, Fischer Boel, Almunia, Louis Michel, Potocnik... postanowili wesprzeć akcję, przedstawiając swoje analizy i zabierając głos na Trybunie Wody, UE obejmuje również swoim patronatem wydarzenia kulturalne, w których biorą udział europejskie gwiazdy, takie jak na przykład, koncert Björk, 10 sierpnia, albo spektakl tancerki flamenco Sary Baras, 10 września.

Cicha woda brzegi rwie

Na Forum Wody wypowiedzą się również Grek, Stavros Dimas, komisarz ds. środowiska i Javier Solana. Debaty i konferencje inspirowane są doświadczeniami zdobytymi na Forum w Barcelonie w 2004 roku, oraz "z trzech innych", dodaje Mestre, "czyli Światowego Forum Wody, odbywającego się w przeszłości w miastach, takich jak Marrakesz, Haga, Kioto, czy Meksyk, wydarzeń organizowanych przez ONZ, jak np. to z Mar de Plata z 1977 roku, Dublina z 1991, czy Rio de Janeiro z 1991 roku, oraz wielkiego spotkania, zorganizowanego we Francji w 1998", To właśnie we Francji pojawiła się pionierska inicjatywa - Agencja Wodna rzeki Garonny, z północnych Pirenejów, postanowiła przenieść swoje sesje do Saragossy, na czas trwania Expo i ujednolicić je z sesjami Konfederacji Hydrograficznej Ebro, rzeki, przepływającej przez Saragossę. Może da to początek, niespotykanej dotychczas w polityce współpracy transgranicznej zarządzania zasobami wodnymi.

Nie wszystko woda, co się świeci

Postawiona nad brzegiem rzeki Ebro hala Expo 2008 jest też krytykowana. ZH2NO podkreśla niekonsekwencję wobec wartości, które wspiera przedsięwzięcie. Ich krytyka wynika z faktu, że, na potrzeby wystawy, wybudowano zaporę na rzece, w celu stworzenia na terenie Expo stawu o szerokości 4 km, co bezpowrotnie zmieni strukturę flory i fauny obecnej w najbogatszej rzece Hiszpanii. Na dodatek, niewykluczone, że UE zdecyduje się zastosować w Saragossie dyrektywę wodną, która zabrania państwom członkowskim niszczenia swoich rzek i kosztowna zapora będzie musiała zostać rozebrana zaraz po zakończeniu Expo.

Cena biletu? 35 Euro za wejście od 9 do 3 rano. To niewielka kwota, która ma pozwolić na uniknięcie klapy z wystawy Hanower 2000, spowodowanej wysokimi cenami biletów. Mimo to przewidywana frekwencja (6,5 milionów osób w okresie 3-ch miesięcy) jest bardzo skromna, w porównaniu do 18 milionów z Hanoweru w 5 miesięcy, 10-ciu z Lizbony w 3 miesiące, czy 42-ch z Sewilli w 6 miesięcy.

Translated from Expo Zaragoza 2008: a punto de ebullición