Participate Translate Blank profile picture

Europejska Telewizja Internetowa

Published on

inside cafébabel

Oglądacie informacje europejskie? EuroparlTV, nowa europejska telewizja internetowa... w 22 językach niedawno rozpoczęła emisję. Finansowana przez Parlament Europejski, ma być źródłem europejskich aktualności, szczególnie w odniesieniu do działalności Parlamentu.