Participate Translate Blank profile picture
Image for Borsellino: "Mafia już nie jest narodowym problemem"

Borsellino: "Mafia już nie jest narodowym problemem"

Published on

Translation by:

Default profile picture anna zarba

Siostra Paolo Borsellino, znanego sędziego zamordowanego przez mafię, tłumaczy w jaki sposób ta organizacja przestępcza zmieniła swoje oblicze – stawiając na nielegalny handel międzynarodowy i przekraczając granice Europy.

Rita Borsellino, jest jedną z najbardziej znanych postaci w walce przeciwko sycylijskiej mafii. Została osobiście skrzywdzona przez mafię, kiedy w 1992 r. w wybuchu samochodu-pułapki zginął jej brat Paolo, słynny sędzia występujący przeciwko mafii. Była wiceprzewodnicząca stowarzyszenia LIBERA, mającego na celu zwalczanie kultury mafijnej wśród młodych Sycylijczyków, dziś jest również zaangażowana w politykę - jest popularną kandydatką centrolewicy na stanowisko Przewodniczącego Regionu Sycylii w wyborach przewidzianych na maj 2006 r, i obecnie prowadzi w sondażach. Redakcja Cafebabel.com przeprowadziła z nią wywiad.

Mafia wywarła bardzo silny wpływ na Pani życie. Czym obecnie jest dla Pani mafia?

Oczywiście pierwszym skojarzeniem, które mi przychodzi do głowy w związku z mafią, jest "przemoc". Przemoc, która dotknęła mnie osobiście głęboko. Przemoc, która jest pierwszym i najbardziej odczuwalnym przejawem dzialalności mafii. Mafia, która tworzy przemoc, powinna być postrzegana jako "kultura" i "subkultura". Ale mafia jest również zjawiskiem, które kształtuje percepcję, kontroluje umysł, świadomość i terytorium, przede wszystkim i najbardziej bezpośrednio na Sycylii.

Mafia jest problemem społecznym czy polityczno-ekonomicznym?

Mafia obejmuje oba te aspekty: jest początkowo problemem kulturalnym; wyrasta z korzeni społeczeństwa i rozwija się, rozprzestrzeniając na obszary społeczne, polityczne i ekonomiczne. Nie przenika jedynie do jednego lub kilku z tych obszarów, oddzielnie. Wszystkie z nich stanowią części integralne jej egzystencji i przetrwania oraz sprawiają, że mafia jest zjawiskiem złożonym i niezwykle zróżnicowanym.

Jaka jest obecnie mafia: taka sama, jak z czasów zamachów z 1992 r., czy ciągle się zmienia?

Mafia nie jest zjawiskiem statycznym. Po zamachach w 1992 r, które tak bardzo naznaczyły Włochy i wstrząsnęły opinią publiczną, mafia znowu się przekształciła, zmieniając swój związek z terytorium i rozwijając nowe sposoby jego kontroli. Mafia starała się skryć za kurtyną. Trzeba przyznać, że częściowo się to udało: w ostatnich latach mówi się o niej dużo mniej, zarówno w mediach, jak i rozmowach prywatnych. Mafia zmieniła też swoją strategię: nie zabija, a więc mniej się o niej mówi, mimo że całkowicie kontroluje świat ekonomii.

Mafia nie jest już tylko problemem lokalnym albo narodowym. Czy może być widziana jako problem europejski, biorąc pod uwagę, że Europa stanowi potencjalny obszar różnorodnych działalności mafii?

Mafia nie jest już jedynie narodowym problemem włoskim. Stała się z całą pewnością problemem europejskim, powiedziałabym nawet światowym, międzynarodowym. W ostatnich latach zmieniły się szlaki handlowe, kontakty między grupami mafijnymi i ich związki finansowe. Zmianę tę symbolizuje fakt, że nie mówi się już o mafii ale o "mafiach". Europa przedstawia poziom, z którego możemy i musimy z nimi walczyć. Warto jednak zaznaczyć i pamiętać, że mafia jest zjawiskiem międzynarodowym, światowym, i że Europa jest tylko jednym z jej obszarów działania.

Uważa więc Pani, że Unia Europejska może odegrać ważną rolę w zwalczaniu mafii?

Myślę, że Europa powinna przede wszystkim zwrócić o wiele większą uwagę na zjawisko mafii i przeznaczyć więcej pieniędzy na jej zwalczanie. Europa powinna działać na większej ilości płaszczyzn, przechodząc od ogółu do szczegółu, zwłaszcza, że ostatnio zarejestrowano rozwój wielu mafii lokalnych, które następnie tworzą siatki międzynarodowe. Działanie europejskie powinno być represyjne, ale przede wszystkim prewencyjne: współpraca na tym polu państw członkowskich, policji i przedsiębiorstw, ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu zjawiska takiego, jak międzynarodowe siatki mafijne.

Jaką rolę widzi Pani dla europejskiej polityki antymafijnej?

Rola, którą może odegrać europejska polityka antymafijna, jest kluczowa. Jej działanie jest nieodzowne, absolutnie konieczne. Powinna pełnić funkcję kontrolną, w celu stworzenia ram współpracy i łączności, które zapewniłyby rozwój wspólnej i wydajnej akcji.

Translated from Borsellino: « La Mafia non è più un problema nazionale»