Participate Translate Blank profile picture
Image for Alternatiba: rower orężem walki o środowisko

Alternatiba: rower orężem walki o środowisko

Published on

Translation by:

Malwa

Społeczeństwo

W oczekiwaniu na COP21 (21 Paryska Konferencja Klimatyczna) organizacje prośrodowiskowe starają się uwrażliwić ludzi na skutki kryzysu klimatycznego. Ruch Alternatiba oferuje różnorodne możliwości mające na celu zapobieganie zmianom klimatu. „Village des alternatives", czyli pierwsza tego typu akcja, została zorganizowana w październiku 2013 roku we francuskiej Bajonnie. 

Tegoroczna Objazdowa Alternatiba przemierza Francję na charakterystycznym kwadrycyklu, który 5 czerwca wyruszył z Bajonny. Rower okrąży cały kraj, po czym dojedzie do Paryża 26 września – tuż przed COP21, które rozpocznie się w październiku. Pod egidą Koalicji Klimatycznej 21 i z hasłem przewodnim „Nasze dzieci nam podziękują", rowerowa karawana odwiedzi miasteczka w całym kraju, przywożąc ze sobą różnego rodzaju instrukcje, informacje i pomysły do dyskusji na temat zmian klimatu.

COP21: punkt zwrotny dla zmian klimatycznych

30 października rozpocznie się 21. Szczyt Klimatyczny oraz Konferencja Stron (COP - Conference of the Parties) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1992 roku w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). To jedenaste Spotkanie Stron (MOP - Meeting of the Parties) od Protokołu z Kioto z 1997 roku, który miał wejść w życie w 2005 roku. Ostatecznie jednak USA nigdy nie ratyfikowały tego traktatu, jako że Kanada wycofała się z początkowego porozumienia, gdy do władzy doszła Partia Konserwatywna i podjęto decyzję o eksploatacji piasków roponośnych w prowincji Alberta.

Pozostałe coroczne posiedzenia COP nie były bardziej produktywne w osiąganiu zamierzonego celu, jakim była redukcja emisji gazów cieplarnianych. Spotkanie w Kopenhadze (COP15/MOP5) zostało uznane za porażkę przez wszystkich jego członków, ponieważ nie udało się na nim ustalić absolutnie nic. W 2014 roku Edward Snowden ujawnił dokumenty potwierdzające zakulisowe malwersacje z tego spotkania. Natomiast podczas COP19 w Warszawie setki organizacji NGO, ruchów oraz organizacji społecznych masowo wycofały się z rozmów. Była to odpowiedź na sytuację na rynku kredytów węglowych, który zaczął być traktowany jak pole do pozbawionej emocji makabrycznej międzynarodowej gry, w której kartą przetargową była możliwość zanieczyszczania środowiska.

W tamtym roku, równolegle do COP20 w stolicy Peru, odbył się Szczyt Ludowy (Cumbre de los pueblos), na którym przeanalizowano różnorodne międzynarodowe spotkania mające miejsce w Ameryce Łacińskiej, takie jak 6. Szczyt Obu Ameryk w Cartagenie czy Rio +20. Oświadczenie z tego spotkania, które dostarczono w grudniu 2014 roku na COP20, wyrażało potępienie dla grup interesu i rządowych konszachtów.

„Największe międzynarodowe korporacje «towarzyszą» rządom w globalnych negocjacjach, których wyłącznym celem jest wybielenie państw wysokorozwiniętych z odpowiedzialności za emisję gazów cieplarnianych, będących bez wątpienia głównym problemem w temacie zmiany klimatu".

Maxime Combes z organizacji Attac-France, w artykule opublikowanym na „Cumbre de los pueblos" pisze, że „jeśli jakiekolwiek porozumienie jest możliwe w 2015 roku, to nie będzie ono ani prawnie wiążące, ani współmierne do tego, o co toczy się gra". Combes wspomina również o tym, jak prezydent Obama „wyraźnie stwierdził w ubiegłym roku, że preferuje elastyczne mechanizmy prawne, które zachęcą państwo do samodzielnego definiowania i ogłaszania, jednostronnie i w regularnych odstępach czasu, swoich własnych zobowiązań (dotyczących ograniczenia emisji, finansowania etc.)".

Zmieniajmy system, nie klimat"

W zderzeniu z powagą sytuacji, w jakiej jest środowisko, oraz absudrem propozycji, z którymi wychodzą światowi liderzy i osoby podejmujące kluczowe decyzje, Koalicja Klimat 21 obrała sobie za misję pomoc organizacjom, którym leży na sercu uwrażliwianie opinii publicznej, demaskowanie graczy Szczytów Kilmatycznych oraz zapewnienie realnych i konkretnych alternatyw w walce ze zmianami klimatu. Tłumaczka i lokalna koordynator akcji Louise Peltier pisze: „Celem Koalicji jest bycie platformą dla państwowych i międzynarodowych organizacji. Platformą do spotkań, dyskusji oraz koordynacji czasu, miejsc i planów działania. Chcemy również mobilizować obywateli i podnosić ogólną świadomość sytuacji klimatycznej naszej planety. Koalicja nie jest kolejną organizacją, ale miejscem, z którego można koordynować działania. Została stworzona przez działaczy różnych organizacji NGO, którzy poczuli, że potrzebują tego typu przestrzeni, aby osiągnąć maksymalną efektywność w działaniach związanych z 21. Szczytem Klimatycznym oraz poza nim". Motto Alternatiby to: „zmieniajmy system, nie klimat".

Działania trubadurów z ambitnej grupy Tour Alternatiba oscylują wokół czterech głównych tematów: jedzenia, energii, ekonomii oraz finansów i demokracji. Jest też miejsce na inne idee, których nie da się wpisać w te cztery główne kategorie. Koalicja Klimat 21 ma w planach prawie 600 eventów informacyjnych i edukacyjnych.

Istnieje dosłownie niezliczona ilość alternatyw, które możemy zastosować w celu ochrony naszej planety, począwszy od prostego zmniejszenia konsumpcji, poprzez zastąpienie jazdy samochodem spacerami, kupowania gotowych produktów uprawą swoich własnych warzyw i owoców, albo zakręcania wody, kiedy jej nie używamy. Istnieją także bardziej kompleksowe, systematyczne zmiany w zarządzaniu, a także zmiany ekonomiczne i społeczne. Czy to przyniesie oczekiwane rezultaty? Musi, bo inny scenariusz jest zbyt przerażający, by go sobie wyobrażać.

Danica Jorden jest autorką tekstów oraz tłumaczką z języka francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego i włoskiego.

Translated from Alternatiba: the bike tour creating climate awareness

loading...