Participate Translate Blank profile picture

Vilnius: final sale!!!

Published on

WONDERLAND

Damn it, why do I only hear bad news about Vilnius when I'm abroad? It's difficult, believe me, to refrain from 'uncivilised' vocabulary, as when news of ever crazier actions of the government leave me shocked. See, I don't see the development of these stories. This time the municipality, overloaded with debts, decided to sell most of the 'infrastructural' companies it owns.

Yes, this will give it more money, which will probably disappear into the black holes of corruption, and private owners will make benefit of their monopolist position in transportation, electricity, and central heating. This is freaking sick!

Firstly, in a small city like this, there can never be any competition in the provision of the services concerned. This will leave inhabitants of Vilnius trapped and ripped off by private owners. We know too well what private business do when they have too much power and zero accountability, don't we?

Although generally I support the idea of the government buying services for its citizens instead of providing them (state-owned enterprises most of the time are chronically mismanaged), it only works where there is competition (schools, clinics...). Otherwise private businesses will raise prices, and the epenses of the municipality will only grow. The state will be eventually forced to subsidise these services (for the benefit of private owners) to calm down its unsatisfied inhabitants. This happened with inter-city buses. They are private. The state promised all students a 30% discount. As prices rose with only sky as the limit, students could not afford going to their hometowns anymore. Bus companies made a 'generous' suggestion: let the state compensate 50%, and everybody will be happy. This happened. Students can travel, but this means more expenses for the state. And, let me remind you, there IS at least rudimental competition among bus companies.

Now the inhabitants of Vilnius will depend on business vultures for their water, electricity supplies and central heating.

Secondly, it is predictable that big conglomerates, who already have the govt at their feet, will be the ones to buy these enterprises. I get shivers just thinking of the possibility of getting my water from the Maxima group - this is something I can't possibly boycott. Unless, of course, I never return to Vilnius.

For all of those who are not indifferent, please come to the demonstration on the 4th of November (see invitation in Lithuanian  below).

Kviečiame Lapkričio 4 d. (trečiadienį) 12.30 val. prie Vilniaus miesto savivaldybės (Europos a.) į rengiamą protesto akciją prieš Vilniaus miestą valdančiųjų partijų susitarimą parduoti dalį turto – savivaldybei priklausančias įmones, nekilnojamojo turto objektus.

Vilniaus valdžia paskelbė, kad privatizuos nemažą dalį savivaldybės įmonių. Tarp tokių įmonių - UAB „Vilniaus vandenys”, VŠĮ „Susisiekimo paslaugos“ , UAB „Vilniaus autobusai“ , AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ , UAB „Vilniaus troleibusai“. Šie miesto valdžios ketinimai yra politiškai ydingi, ekonomiškai neargumentuoti dėl šių motyvų:

1. Priimant sprendimą privatizuoti įmones teigiama, kad tai atitinka kitų šalių patirtį: bus atsisakyta savivaldybei nebūdingų funkcijų, padės savivaldybei atsikratyti skolų. Tokiais teiginiais klaidinama miesto visuomenė, nes:

 - kitų šalių patirtis yra nevienareikšmiška,

 - ketinimas likviduoti savivaldybės skolas išparduodant turtą yra ekonomiškai nepagrįstas. Toks sprendimas veikiau desperatiškas veiksmas, vienadienis problemos sprendimas be ateities perspektyvos.

2. Strategiškai svarbių įmonių privatizavimas pažeidžia viešąjį interesą ir teisėtus miesto bendruomenės lūkesčius, nes esant tokiam politinės ir dorovinės moralės nuopoliui, koks yra dabar, visuomenė neturi jokių garantijų, kad procesas bus skaidrus ir strategiškai svarbios įmonės nebus atiduotos į vieno monopolisto rankas, juolab, jog jau dabar per jėgą brukama vilniečių sveikatai pavojinga šiukšlių deginimo įmonė atiduodama į monopolisto – „Rubikon“ grupės rankas.

3. Sprendimas privatizuoti įmones prieštarauja Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintoms savivaldos funkcijoms ir tikslams. Todėl teiginys, kad atsisakoma esą nebūdingų savivaldai funkcijų, visiškai nepagrįstas. Daugelio šalių patirtis byloja, kad brendant iš ekonominio sunkmečio elgiamasi priešingai – didinama valstybinio sektoriaus įtaka, perimant į valstybės ar savivaldybių rankas iš privataus kapitalo įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, valdymą, žymiai aktyviau ginant viešąjį interesą.

4. Vilniaus miesto valdžios ešalonuose įsivyravo žalinga tendencija – visuomenė praktiškai nušalinama nuo dalyvavimo priimant miestui svarbius sprendimus. Tokia politinė praktika prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 9 punkte įtvirtintam gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus principui, LR Seimo ratifikuotai Orhuso konvencijai bei Europos vietos savivaldos chartijos preambulėje įtvirtintam pamatiniam savivaldos ir demokratijos principui, skelbiančiam, kad vietos savivalda – tai piliečių teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus.

5. Dabartinės miesto valdžios siekis išparduoti strategines miesto įmones atkartoja ankstesnių valdžių strategines klaidas ir neskaidrius sprendimus, dėl kurių jau ne kartą nukentėjo vilniečių interesai. Galima tik priminti vos dešimtmečio senumo istoriją – Vilniaus šilumos tinklų nuomą. Jos rezultatus Vilniaus gyventojai ir įstaigos bei įmonės patiria iki šiol: dėl dirbtinai padidintų šildymo ir karšto vandens kainų auga šių įmonių ir įstaigų įsiskolinimas.

6. Siekis išparduoti visuomeninį turtą – ne tik pražūtingas sprendimas sunkmečio sąlygomis, bet ir visam laikui būtų prarasta savivaldos institucijų kontrolė viešųjų paslaugų teikimui.

Vilniaus miesto valdžiai ignoruojant miesto bendruomenės interesus ir teisėtus lūkesčius, visuomenė privalo aktyviai ir nuosekliai priešintis ydingiems valdžios sprendimams LR Konstitucijos ir Europos sąjungos teisės numatytomis priemonėmis.

Jungtinio demokratinio judėjimo Vilniaus skyrius

Nacionalinė vartotojų federacija

VšĮ Viešo intereso saugos institutas

Lietuvos socialdemokratų sąjungos Vilniaus skyrius

Ekspertai.eu

P.S. Leidimo piketuoti negavome, tai bandysime rinktis grupelėmis po 9 žmones. Galintys atvykite.